CZ / EN / DE

Liste der Wohnungen

Frei Reserviert Verkauft
Nr. Etage Grundriss Flächem2 Fläche
Balkon m2
Fläche
Terrasse m2
Fläche
Keller m2
Preis (inkl. MwSt)
  1A(101) 1 Laden 47.2 0 0 0 Detail anzeigen
  1B(102) 1 Laden 187.5 0 0 0 Detail anzeigen
  2A(104) 2 Atelier 56.7 7.4 0 3.2 Detail anzeigen
  2B (1) 2 2+kk 57.9 0 0 3.3 Detail anzeigen
  2C(2) 2 2+kk 42.4 0 0 2.7 Detail anzeigen
  2D(3) 2 1+kk 43.5 0 0 2.6 Detail anzeigen
  2E(4) 2 2+kk 67.5 0 0 2.8 Detail anzeigen
  2F(5) 2 2+kk 73.9 6.8 0 3.1 Detail anzeigen
  2G(6) 2 2+kk 67.8 12.6 0 2.7 Detail anzeigen
  2H(7) 2 2+kk 60.3 11.5 0 2.8 Detail anzeigen
  2I(8) 2 2+kk 60.4 4.9 0 3.3 Detail anzeigen
  2J(105) 2 Atelier 57.9 4.9 0 3.6 Detail anzeigen
  3A(9) 3 4+kk 119.9 20 0 2.8 Detail anzeigen
  3B(10) 3 3+kk 106.6 8.1 0 3 Detail anzeigen
  3C(11) 3 4+kk 119.9 31.9 0 2.8 Detail anzeigen
  3D(12) 3 3+kk 98.4 19.4 0 3.3 Detail anzeigen
  3E(13) 3 2+kk 60.4 11.6 0 3.3 Detail anzeigen
  3F(14) 3 2+kk 59.3 4.9 0 3.5 Detail anzeigen
  3G(106) 3 Atelier 58.2 4.9 0 2.8 Detail anzeigen
  4A(15) 4 4+kk 119.9 18.8 0 2.8 Detail anzeigen
  4B(16) 4 3+kk 106.6 17.4 0 3.1 Detail anzeigen
  4C(17) 4 4+kk 132.2 18.9 0 2.8 Detail anzeigen
  4D(18) 4 3+kk 98.4 19.4 0 3.3 Detail anzeigen
  4E(19) 4 2+kk 60.3 11.5 0 3.3 Detail anzeigen
  4F(20) 4 2+kk 60.2 4.9 0 3.7 Detail anzeigen
  4G(21) 4 2+kk 58 4.9 0 2.9 Detail anzeigen
  5A(22) 5 4+kk 119.9 18.9 0 2.8 Detail anzeigen
  5B(23) 5 3+kk 106.5 17.4 0 3.1 Detail anzeigen
  5C(24) 5 4+kk 127.6 25.6 0 2.7 Detail anzeigen
  5D(25) 5 3+kk 98.7 19.4 0 3.3 Detail anzeigen
  5E(26) 5 2+kk 60.6 11.5 0 3.3 Detail anzeigen
  5F(27) 5 2+kk 60.6 4.9 0 3.6 Detail anzeigen
  5G(28) 5 2+kk 57.5 4.9 0 2.8 Detail anzeigen
  6A(29) 6 3+kk 119.9 18.9 0 2.8 Detail anzeigen
  6B(30) 6 3+kk 106.3 17.5 0 3 Detail anzeigen
  6C(31) 6 4+kk 119.9 32.5 0 2.7 Detail anzeigen
  6D(32) 6 3+kk 98.7 19.4 0 3.3 Detail anzeigen
  6E(33) 6 2+kk 60.1 11.5 0 3.3 Detail anzeigen
  6F(34) 6 2+kk 60.3 4.9 0 3.7 Detail anzeigen
  6G(35) 6 2+kk 57.7 4.9 0 2.8 Detail anzeigen
  7A(36) 7 4+kk 119.9 18.8 0 2.9 Detail anzeigen
  7B(37) 7 3+kk 106.6 17.2 0 3.1 Detail anzeigen
  7C(38) 7 4+kk 132.2 18.2 0 2.7 Detail anzeigen
  7D(39) 7 3+kk 98.5 19.4 0 3.3 Detail anzeigen
  7E(40) 7 2+kk 60.8 11.5 0 3.3 Detail anzeigen
  7F(41) 7 2+kk 60.4 4.9 0 3.8 Detail anzeigen
  7G(42) 7 2+kk 58.1 4.9 0 2.9 Detail anzeigen
  8A(43) 8 5+kk 168.7 26.7 0 0 Detail anzeigen
  8B(44) 8 4+kk 200 11.4 35.7 3.3 Detail anzeigen
  8C(45) 8 4+kk 164.4 43 0 3.2 Detail anzeigen
  8D(46) 8 2+kk 59.6 11.5 0 3.2 Detail anzeigen
  8E(47) 9 4/5+kk 221 0 105.7 3 Detail anzeigen
  8F(48) 9 4+kk 140 7.3 40.9 2.9 Detail anzeigen
  8G(49) 8 2+kk 60.3 4.9 0 3.3 Detail anzeigen
  8H(50) 8 2+kk 58.5 4.9 0 3.1 Detail anzeigen